Colon Cancer Unit (CCU) to utworzony w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi zespół wielodyscyplinarny zajmujący się problematyką chorób jelita grubego, głównie choroby nowotworowej.
Celem zespołu jest wieloetapowa opieka nad pacjentem, począwszy od wstępnej diagnostyki, poprzez wszystkie etapy leczenia m.in. leczenia operacyjnego jak również radio i chemioterapii jeśli będzie ona konieczna, a także opieka po zakończeniu procesu leczenia w utworzonej Poradni Chorób Jelita Grubego. W skład zespołu wchodzą najlepsi specjaliści w dziedzinie chirurgii, endoskopii, radioterapii, onkologii, genetyki a także interny i rehabilitacji.
Informacje i zapisy. Do Poradni Chorób Jelita Grubego pacjenci zgłaszają się bez skierowana.
Poradnia znajduje się w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, ul. Paderewskiego 4.
Poradnia czynna jest we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-11.00.
W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod następujące nr. tel.:
42 689 56 23 (24)
42 689 56 26 (29)
Informacje ogólne
 
W skład zespołu CCU wchodzą lekarze o najwyższych kwalifikacjach w zakresie diagnozowania i leczenia chorób jelita grubego miedzy innymi chorób nowotworowych jelita grubego i odbytnicy. Trafiający do nas pacjent już na pierwszej wizycie zostaje objęty opieką. Szybko i sprawnie zostanie przeprowadzony przez wszystkie etapy niezbędnej diagnostyki. Następnie zostanie poddany leczeniu zgodnym z najnowszymi standardami światowymi. Po zakończonym leczeniu będzie pozostawał pod obserwacją i opieką w Poradni Chorób Jelita Grubego.

Poradnia Chorób Jelita Grubego ma dostęp do wszystkich najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej.
Na miejscu dostępna jest:
- pracownia USG
- pracownia tomografii komputerowej
- pracownia rezonansu magnetycznego
- pracownia PET

Ponadto dysponujemy pracownią endoskopową, gdzie bardzo dobrze wykwalifikowany zespół endoskopistów wykonuje badania kolonoskopii z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.
Wyniki trafiają do zespołu patomorfologów i w krótkim czasie lekarz otrzymuje wynik histopatologiczny niezbędny przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
Po zakończonej diagnostyce i z postawionym rozpoznaniem pacjent będzie miał wyznaczony szybki termin przyjęcia do Oddziału Chirurgii Onkologicznej do zabiegu operacyjnego.
Zabiegi przeprowadzają doświadczeni chirurdzy z zespołu CCU.
Wykonujemy zabiegi klasyczne jak również istnieje możliwość wykonania zabiegów sposobem laparoskopowym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i technik. Pacjenci z obciążeniami internistycznym takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroby serca i inne przed planowym zabiegiem operacyjnym będą konsultowani internistycznie aby prawidłowo zabezpieczyć i przygotować ich zabiegu chirurgicznego. Po zabiegu operacyjnym pacjent pozostanie pod opieką wykwalifikowanego personelu lekarsko pielęgniarskiego CCU.
Aby pacjent jak najszybciej powrócił do pełni sprawności wykonywane będą zabiegi rehabilitacyjne. W razie konieczności wyłonienia stomii tj przetoki na powłokach brzusznych pacjenci zostaną objęci opieką wyspecjalizowanej pielęgniarki stomijnej, która pomorze przy doborze odpowiedniego sprzętu a także przeprowadzi edukację stomijną dla pacjenta jak również dla rodziny.
Po zabiegu operacyjnym w zależności od wskazań pacjent będzie skierowany do leczenia uzupełniającego radio lub chemioterapii do Klinik współpracujących zespołem Colorectal Cancer Unit, mieszczących się w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Termin przyjęcia ustali zespół CCU.
Po zakończonym procesie leczenia pacjenci będą objęci opieką i obserwacją w Poradni Chorób Jelita Grubego, gdzie wykonywane będą wszystkie niezbędne badania okresowe.
W trakcie całego procesu diagnostyczno terapeutycznego w zespole CCU pacjenci jak i ich rodziny i bliscy będą objęci opieką przez wyspecjalizowany zespół psychoonkologów.
 
 
Skład osobowy CCU
W trosce o jak najwyższy poziom leczenia oraz skoordynowany i sprawny proces terapii, nad bezpieczeństwem i komfortem pacjentek CCU czuwają:
dr n. med. Jan Morawiec - Koordynator
 
Chirurdzy:
dr n. med. Jan Morawiec
lek. med. Marek Bamberski
dr n. med. Arkadiusz Przybył
lek. med. Michał Galicki
 
Onkolodzy kliniczni:
dr n. med. Urszula Czernek
lek. med. Waldemar Rzetelny
lek. med. Magdalena Krakowska
 
Radioterapeuci:
lek. med. Beata Chmielewska-Pytka
lek. med. Kapuściński Wojciech
 
Radiolodzy:
dr n. med. Cezary Chudobiński
dr n. med. Piotr Kupnicki
dr n. med. Wojciech Szkudlarek
 
Patolodzy:
dr n. med. Dorota Jesionek-Kupnicka
dr n. med. Robert Kubiak
 
Poradnia stomijna:
mgr Małgorzata Kłodawska
mgr Agata Wąsik
 
Specjaliści genetyki klinicznej:
dr n. med. Agnieszka Gach
dr n. med. Tomasz Huzarski
 
Psycholodzy:
mgr Elżbieta Narzekalak
mgr Ewa Pomorska
 
Specjalista rehabilitacji medycznej:
dr n. med. Agnieszka Jakubik
 
Koordynator DILO:
mgr Katarzyna Chojnacka

Nadzór merytoryczny nad działalnością CCU sprawuje:
mgr Magdalena Janus-Hibner – Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Morawiec – Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij