KOLEKCJA
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Parszywa 12
Specjaliści onkolodzy i dietetycy ze Szpitala Kopernika w Łodzi wytypowali dwanaście nawyków, które najsilniej zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór.
7 wspaniałych
Specjaliści onkolodzy i dietetycy ze Szpitala Kopernika w Łodzi opracowali listę siedmiu kluczowych grup składników żywieniowych w kontekście profilaktyki nowotworowej. Na podstawie stworzonej listy, przygotowane zostały przepisy kulinarne, oparte na zdrowych produktach.
PROFILAKTYKA RAKA
poradnik video
Profilaktyka raka jelita grubego
 
kampania informacyjna
Profilaktyka raka jelita grubego
 
 
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN