Warsztaty taneczne „Przetańczyć Raka” - IV edycja
16.11.2019 odbyły się bezpłatne, realizowane w ramach Projektu, warsztaty taneczne „Przetańczyć Raka” w szkole tańca Projekt Salsa w Łodzi. Uczestnicy mieli okazję aktywnie spędzić sobotę w rytmie gorącej salsy i porozmawiać o tym, jak zadbać o siebie na co dzień. Jako Organizator wydarzenia Szpital zapewniłświetną atmosferę, zdrowe przekąski i miłą niespodziankę.
 
Zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnych wydarzeniach.
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij