Warsztaty plastyczne „Laboratorium Wyobraźni”
W dniach 20-24 maja 2019 odbyły się zajęcia plastyczne w ramach I edycji warsztatów „Laboratorium Wyobraźni”. W wydarzeniu brały udział dzieci z łódzkich szkół: Szkoły Podstawowej nr 38 im. dr Henryka Jordana i Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stefana Linkego. Aby dostosować poziom przekazywanej wiedzy i trudności, dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe. Warsztaty rozpoczynały  się od pogadanki na temat profilaktyki, podczas której mali uczestnicy mieli okazję rozwiązywać zagadki i quizy. Następnie maluchy przygotowywały ekologiczne, warzywno-owocowe torby i metalowe przypinki na plecak. Dzieci z grupy starszej, w ramach warsztatu konkursowego, w grupach projektowały ekologiczne stroje, a następnie już indywidualnie – owocowo-warzywne plecaki na akcesoria sportowe. Wszystkie dzieci otrzymały także kolorowe broszury w przyjazny sposób, od podstaw wyjaśniające, jak ważny jest zdrowy styl życia w profilaktyce nowotworów.
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij