Światowy Dzień Walki z Rakiem.
Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem na terenie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi odbyło się edukacyjno-profilaktyczne wydarzenie skierowane do pacjentów z województwa łódzkiego.
W tym dniu odbywały się konsultacje onkologiczne, konsultacje z dietetykiem, wykonywano badania USG jamy brzusznej, piersi oraz mammografię. Każdy mógł uzyskać poradę w zakresie profilaktyki zdrowotnej i dowiedzieć się wiele o wpływie stylu życia na stan naszego zdrowia.
Lekarze z Ośrodka Onkologicznego służyli radą i konsultacjami, a zainteresowane osoby mogły uzyskać bezpłatnie test na obecność krwi utajonej w kale. 

Kolejne wydarzenia profilaktyczne już wkrótce!
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij