III warsztaty taneczne "Przetańczyć raka" 
W sobotni poranek, 6. lipca Pacjentki Szpitala spotkały się, by tanecznym krokiem i w miłej atmosferze rozpocząć wakacje. Uczestniczki podczas warsztatów tanecznych, oprócz opanowania kroków salsy, miały okazję poznać się, aktywnie spędzić czas i porozmawiać na najważniejszy temat, jakim jest zdrowie. Udział w warsztatach był bezpłatny. Zapraszamy do oglądania fotorelacji.
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij