BRA Day 2019
Breast Reconstruction Awareness Day, zwany w Polsce Dniem Informacji o Rekonstrukcjach Piersi jest inicjatywą ogólnoświatową, mającą na celu profilaktykę zdrowotną, edukację w zakresie wiedzy dotyczącej nowotworów piersi i, co bardzo istotne, promowanie zabiegów rekonstrukcji piersi po mastektomii. Celem tej międzynarodowej akcji, zainicjowanej w Kanadzie w 2011 r., jest upowszechnienie wiedzy o metodach rekonstrukcji piersi, traktowanej jako integralna część leczenia kobiet chorych na raka piersi.

Pomysłodawcami i głównymi organizatorami BRA Day Polska są Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknym im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Fundacja Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi.

Tak jak w poprzednich latach, BRA Day 2019 obfitował w liczne wydarzenia. W ramach akcji zorganizowane zostały badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie dotyczące rekonstrukcji piersi, ale także 3 pokazy mody i sesja fortograficzna z Bohaterkami tegorocznej edycji inicjatywy, wernisaż fotografii oraz warsztaty dla lekarzy radiologów i techników elektroradiologii.
 
Wydarzenie wspólnie zorganizowali:
Szpital im. M. Kopernika w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i Fundacja "Pełną Piersią"
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij