Bieg "Prześcignąć Raka" w Lesie Łagiewnickim
W sobotę, 28 września, w Lesie Łagiewnickim odbył się piąty, jubileuszowy bieg "Prześcignąć Raka".Uczestnicy imprezy brali udział w biegu przełajowym na dystansie 5,5 km, oraz marszu Nordic Walking na dystansie 1,5 km. Atmosfera jak zwykle była wspaniała, pogoda idealna do biegania, a na trasie humory dopisywały. Nieustająco zachęcamy wszystkich do aktywności fizycznej, która stanowi jeden z głównych filarów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
 
Szczegółowa fotorelacja z wydarzenia:
https://dzienniklodzki.pl/bieg-przescignac-raka-w-lesie-lagiewnickim-foto/ar/c1-14455131
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij