Biała sobota w Szpitalu Kopernika w Łodzi
W sobotę 22 lutego w Szpitalu Kopernika w Łodzi odbyła się akcja profilaktyczna wieńcząca tegoroczne obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem oraz Światowego Dnia Chorego.
W ramach akcji skorzystać można było z następujących usług:
  • mammografia
  • konsultacje urologiczne dla Panów
  • konsultacje onkologiczne, w tym:
konsultacje dot. chorób jelita grubego
konsultacje dot. chorób piersi
konsultacje z zakresu prawidłowego żywienia i profilaktyki zdrowotnej
 
Osoby w wieku 65+ zaprosiliśmy na badanie USG w kierunku wykrycia tętniaków aorty brzusznej.
W dniu akcji prowadzone były też zapisy do badań kolonoskopowych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania skierowane są w szczególności do osób  w wieku 50-65 lat, u których nie występują  objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego i które nie miały wykonanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach.
Można było odwiedzić także stoiska naszych Partnerów:
Przedstawicielki Łódzkiej Fundacji Kocham Życie przeprowadzających naukę samobadania piersi i odpowiadających na pytania związane z doświadczeniem choroby nowotworowej.
Przedstawiciele Łódzkiego Oddziału NFZ zaproponowali założenie profilu zaufanego, który umożliwia logowanie na Internetowe Konto Pacjenta i  otrzymywanie e-recept SMS-em, dla wszystkich bezpłatne diety DASH, informacje na temat zasad bezpłatnego leczenia i wyjazdów sanatoryjnych
Na stoisku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi będzie można dowiedzieć się, jak zostać honorowym dawcą krwi, otrzymać ciekawe materiały informacyjne i gadżety promujące krwiodawstwo.
WWCOiT odwiedził także Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Piotr Adamczyk. Badania profilaktyczne i zdrowy tryb życia  to filary Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij